Suport Vital Immediat (SVI)

Alumna realitzant insuflacions i auscultar a un maniquí d’alta fidelitat

L’objectiu d’aquest curs és disminuir la mortalitat i les seqüeles que ocasionen les parades cardíaques difonent les tècniques de Suport Vital Immediat (SVI) entre els professionals sanitaris titulats (metges i infermers que no treballen en serveis d’urgències) d’acord amb les vigents recomanacions del European Resuscitation Council (ERC). D’aquesta manera s’aconseguirà disminuir la variabilitat clínica en la resposta a la parada cardíaca contribuint a impulsar estratègies dirigides a la desfibril·lació primerenca facilitant la integració dels diferents agents implicats en la cadena de supervivència.

Els objectius del curs són els següents:

 • Identificar i tractar a un pacient greu mitjançant l’aproximació ABCDE.
 • Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria ambú o desfibril·lació semiautomàtica i manual, material instrumental de la via aèria (mascareta laríngia i fast-track) i accés vascular d’urgència (accés intraossi).
 • Incorporar-se per col·locar ambú l’equip de suport vital avançat.

Amb els continguts pràctics següents:

 • Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’ACR.
 • Ressuscitació en centre o àrea sanitària.
 • Algoritme del Suport Vital Avançat.
 • Maneig de la via aèria i de la ventilació.
 • Arítmies periaturada. Monitorització i reconeixement.
 • Desfribril·lació.
 • Vies d’administració de fàrmacs (ev/intraòssia). Fàrmacs en el SV.
 • Cures post-ressuscitació.

Els docents assignats a aquests curs seran professionals sanitaris vinculats al mon de la salut, infermeres i infermers, metges especialistes i instructors en Suport Vital Bàsic amb formacions en desfibril·lació pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) i reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC).

Contingut multimèdia relacionat amb aquest curs:

Comparteix aquest curs!

– Durada del curs: 24 hores

– Categories: Salut i formació

– Impartició: Presencial (9h) / Moodle (15h)

– Horari: De 9:00h a 19:00h

– Telèfon: 977 46 40 90

– Correu: ciste@urv.cat

– Adreça: Av. de Remolins, 13-15, 43500 Tortosa, Tarragona (Campus URV)