Inauguració del Centre d’Innovació i Simulació Territorial

Passadís del CISTE

LLOC DE TREBALL

PERSONAL TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA TRANSFERÈNCIA I FORMACIÓ per a la Càtedra d’Innovació i Simulació en Salut de les terres de l’Ebre (CISTE).

NOM PROJECTE:

AJUT PEL FINANÇAMENT CENTRO DE INNOVACIÓ I SIMULACIÓ TERRITORIAL (CISTE 2023 AJUT). ANUALITAT 2023-24 ( F22171N)

LÍNEA O GRUP DE RECERCA

Línea de recerca d’innovació i simulació amb l’objectiu potenciar el CISTE com a referent del territorio i formador de professionals amb prestigi.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

La Càtedra d’Innovació i Simulació en Salut de les terres de l’Ebre, ubicada a Tortosa, al Campus terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, gestiona el Centre d’innovació i simulació Territorial, de les Terres de l’Ebre, (CISTE), amb la missió de programar una oferta en formació permanent d’actualització professional adreçada al sector sanitari, pedagògic, de la seguretat, de la empresa, entre altres, de caràcter públic i privat, basada en metodologies innovadores en simulació i d’alt component tecnològic.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

REQUISITS

 • Formació de grau o CFGS en disciplines de la salut, informática, educació, psicopedagogia o gestió.
 • Participació en projectes competitius públics o privats (demostrable).
 • Experiència com a medical writer redacció de projectes (demostrable).
 • Experiència laboral mínima demostrable en algun dels àmbit formatius i/o disciplines requerits.
 • Experiència en processos d’acreditació i qualitat.
 • Coneixements de programació i software.

ES VALORARÀ

 • Formació complementària: comptabilitat i màrqueting.
 • Domini informàtic i interés per les noves tecnologies.
 • Nivell alt d’anglès.
 • Coneixements en anàlisi estadística avançada.
 • Competències comunicatives.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat, confidencialitat i resolubilitat.
 • Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.

CONDICIONS LABORALS

 • Tipus de jornada: completa 37,5h setmanals.
 • Lloc físic de treball: Centre d’Innovació i Simulació Territorial (CISTE) de la Universitat Rovira i Virgili, ubicat a l’Avinguda Remolins, 13, Campus Terres de l’Ebre, Tortosa.
 • Contracte: indefinit activitats científica- tècniques (art. 23 bis de la Llei de la Ciència)
 • Període de prova: 1 mes
 • Durada inicial: 12 mesos
 • Categoria: Grup 3 nivell 1
 • Retribució: 24.322,64 anuals bruts
 • Incorporació aproximada: Octubre 2024

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El comitè de selecció participarà en totes les fases del procés de selecció que es detallen a continuació.

 • Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV: Puntuació 50 punts
  • Formació de grau o CFGS en disciplines de la salut, informática, educació, psicopedagogia o gestió. 10 punts
  • Participació en projectes competitius públics o privats (demostrable). 10 punts
  • Experiència com a medical writer o redacció de projectes (demostrable). 10 punts
  • Nivell anglès: fins a 5 punts
  • Noves tecnologies i estadística: 5 punts
  • Coneixements en anàlisi estadística avançada. 5 punts
  • Formació complementària comptabilitat i màrqueting: Fins a 5 punts
 • Entrevista personal: Puntuació 50 punts

En cas d’empat es donarà prioritat a la contractació de persona amb discapacitat. En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys representat en el grup de treball /departament /servei en el que s’incorpori.

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Silvia Reverté, (Directora de la Càtedra CISTE)
 • Vocal 1: Laia Grau, (Coordinadora gestió CTE)

SUPLENTS:

 • José Maria Esteban, (Tècnic CISTE)
 • Natàlia Rull, (Directora CFP)

Amb el vistiplau de:

 • Natàlia Rull (Directora CFP)

CANDIDATURES

La sol·licitud de participació i el CV s’ha d’enviar a l’adreça:

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/2024

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 15/07/2024

COMUNICACIONS

La FURV publicarà a la seva web el llistat de persones admeses i excloses, així com també l’acta final amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants.

Compateix aquesta oferta notícia!

– Data límit: 15/07/2024

– Categories: Treball i ocupació

Càtedra CISTE

– Telèfon: 977 46 40 90

– Correu: ciste@urv.cat

– Adreça: Av. de Remolins, 13-15, 43500 Tortosa, Tarragona (Campus URV)