Formacions i cursos

Oferim un ampli ventall de cursos per a professionals i estudiants

Suport Vital Bàsic amb DEA (SVB+DEA)

Suport Vital Bàsic + DEA

Curs presencial + Moodle (4 hores)

L’aprenentatge de les tècniques de SVB amb DEA es du a terme a través de pràctiques amb material de simulació, de manera que s’adequa l’espai i el temps per a que cada alumne realitzi la pràctica completa de forma autònoma.

Suport Vital Immediat (SVI)

Suport Vital Immediat (SVI)

Curs presencial + Moodle (24 hores)

Disminueix la mortalitat i les seqüeles que ocasionen les parades cardíaques utilitzant les tècniques de Suport Vital Immediat (SVI) d’acord amb les vigents recomanacions del European Resuscitation Council (ERC).

Suport Vital Avançat (SVA)

Suport Vital Avançat (SVA)

Curs presencial + Moodle (42 hores)

Oferim a tots els professional l’oportunitat d’actualitzar els coneixements i tècniques de per actuar en el menor temps possible i amb resultats òptims, tant en relació amb la supervivència, com amb l’estat neurològic.

Comparteix el nostre catàleg de formacions!